Home

Herkent u dit?

- U voelt zich regelmatig onrustig over uw financiële toekomst.
- U weet niet of uw gewenste levensstijl levenslang financieel haalbaar is.
- U hebt minder grip op geld dan u wenselijk vindt.
- U heeft financiële producten gekocht voor deeloplossingen waarbij de samenhang ontbreekt.
- U heeft vermogen opgebouwd maar vraagt zich af hoe deze het beste ingezet kan worden.
- U heeft geen of te weinig grip op uw financiële toekomst. Wanneer is werken een keuze in plaats van financieel noodzakelijk?
- U leeft uw leven, maar u heeft het gevoel dat u er niet alles uithaalt wat er in zit. U zou zoveel meer willen doen, maar u vraagt zich af of u zich dat wel kunt veroorloven en waar u de tijd vandaan haalt.

Ik ben gespecialiseerd in inkomens- en vermogensplanning en zorg voor inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Samen onderzoeken we de haalbaarheid van uw doelen en geef ik u adviezen om uw financiële positie te verbeteren. Verder breng ik in beeld hoe u uw vermogen zo goed mogelijk kunt laten aansluiten bij uw levensstijl. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.

Financiële Planning

Financiële Planning gaat over het verbinden van uw gewenste levensstijl aan uw financiële positie en over het bereiken van uw doelen. Wat is uw getal? Een levensstijl is voor iedereen anders. Welk bedrag heeft u nodig om uw levensstijl uw leven lang te kunnen vasthouden? Ik help u om uw getal te begrijpen door het opstellen van een financieel plan. Afhankelijk van uw situatie help ik u om dit bedrag te verkrijgen, te managen en te beschermen.
Ik ben gefocust op u en uw doelen, niet op financiële producten. Financiële Planning gaat over het ontdekken, bereiken en behouden van uw gewenste levensstijl zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw financiële positie, nu en in de toekomst.

Vermogensplanning

Een goed leven nu en later. Wat betekent dat voor u? Vermogensplanning is het continue proces van groei, bescherming, uitgeven en overdragen van uw totale vermogen. Het kan moeilijk zijn om te beslissen op welke manier uw geld geïnvesteerd moet worden. Is het sparen of toch beleggen? En op welke manier beleggen? In een gespreide beleggingsportefeuille of in onroerend goed? Of investeren in startups? Wellicht biedt het overdragen van vermogen voor u meer rendement dan beleggen. Er kunnen veel onzekerheden zijn. Hoe bepaalt u wat bij u past? Ik neem zo veel mogelijk van de onzekerheid weg door samen met u een strategie te bepalen waarmee we uw doelen bereikbaar maken.

Belief! geeft inzicht, grip en rust

Alles draait om de juiste balans. In welke fase van uw leven u zich ook bevindt.