Vermogensplanning

Belief! Vision

Vermogensplanning is het continue proces van groei, bescherming, uitgeven en overdragen van uw totale vermogen.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het rendabel maken van vermogen. Rekening houdend met inflatie, belastingen en de huidige spaarrente bestaat de kans dat u inteert op uw vermogen. Ik help u met het in stand houden of laten groeien van uw vermogen.

Uw financieel plan is de basis van een vermogensplanning.
Dit plan geeft uw hele financiële positie weer, uw doelen en ook welke risico’s u wilt en kunt dragen.
Ik adviseer u over uw beleggersprofiel en zal u een strategie aanbevelen.
Vanzelfsprekend houd ik hierbij rekening met de nodige flexibiliteit en mogelijkheden om gelden liquide te maken als dit nodig of gewenst is.

Beleggingsbeleid

Vermogensplanning start met het hebben van een beleggingsbeleid. Ik help u een beleggingsbeleid voor uzelf te vormen. Samen nemen we passende en goed afgewogen besluiten over uw vermogen.

Het vormen van een beleggingsbeleid vraagt tijd. Tijd om te overdenken wat er voor u nodig is om te kunnen spreken van een succesvolle beleggingservaring. Tijd om uw wensen en uw zorgen helder onder woorden te brengen.

Belangrijke vragen bij vermogensplanning:

– Wat is het doel van het vermogen waarmee ik beleg?
– Welk bedrag heb ik nodig om mijn levensstijl mijn leven lang te kunnen voortzetten?
– Met welk deel van mijn vermogen is het verantwoord om te beleggen?
– Welke manier van beleggen past bij mij?
– Welk risico kan en wil ik nemen?
– Wanneer dient (een deel van) mijn belegging liquide gemaakt te worden?
– Welk rendement streef ik na?
– Welke kennis en ervaring heeft u van beleggen?

Minimaal één keer per jaar zullen we uw beleggingsbeleid evalueren en uw beleggersprofiel opnieuw bepalen om er voor te zorgen dat deze passend blijft bij uw uitgangspunten.

Belief! geeft inzicht, grip en rust

Alles draait om de juiste balans. In welke fase van uw leven u zich ook bevindt.