Financiële planning

Belief! Plan

De grote waarde van een helder totaalbeeld

Financiële wensen en verplichtingen variëren gedurende een mensenleven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, de pensionering: het zijn mooie gebeurtenissen, maar u moet er goed op voorbereid zijn. Financiële Planning brengt hierin uitkomst en creëert overzicht in wat u nodig heeft, zodat u uw wensen en ambities kunt realiseren.

Financiële Planning

Financiële Planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw toekomst. Ik breng uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaats deze op een tijdlijn. Uw persoonlijke omstandigheden zijn van groot belang: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid, etc.? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan. In een dergelijk plan speelt advisering rond fiscale, financiële en juridische items uiteraard een belangrijke rol.

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene gebeurtenissen. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog zou moeten aanvullen of bijsturen. Dit resulteert in een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen.
Door de toenemende complexiteit van de financiële wereld enerzijds en het terugtreden van de overheid anderzijds is het zinvol om uw risico’s en kansen duidelijk in kaart te brengen.

Financiële Planning gaat in de kern om vragen als:

– Wat heb ik nodig om het leven te leiden dat ik wil? Nu en later?
– Behoudt mijn familie gemoedsrust en een goed inkomen als mij iets overkomt?
– Wat gebeurt er financieel als ik arbeidsongeschikt word?
– Is minder werken voor mij haalbaar?
– Ga ik verstandig om met mijn besteedbaar inkomen?
– Kan ik mijn kinderen financieel ondersteunen bij bijvoorbeeld hun studie of het kopen van een woning?
– Hoe en wanneer kan ik het beste mijn onderneming beëindigen of overdragen?
– Welk beleggingsbeleid past het beste bij het bereiken van mijn doelstellingen?
– Hoe ga ik om met de overwaarde van mijn woning?
– Een combinatie van bovenstaande.

Belief! geeft inzicht, grip en rust

Alles draait om de juiste balans. In welke fase van uw leven u zich ook bevindt.