Werkwijze

U kunt maar één keer alles uit het leven halen.

Ik help u met het inrichten en managen van uw totale financiële positie.

Financiële Planning is een continu proces welke primair als doel heeft het ontdekken, bereiken en behouden van uw gewenste levensstijl. Om uw gewenste levensstijl te bereiken en te behouden is het belangrijk dat er een strategie voor u wordt uitgezet in de vorm van een persoonlijk op uw situatie gericht financieel plan.

Vermogensplanning maakt hierbij een belangrijk onderdeel uit.
Aan de basis van een vermogensplanning ligt een financieel plan.

Mijn werkwijze is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze fasen hebben als doel om het proces van Financiële Planning effectief en overzichtelijk te laten verlopen.

  • Ontdekking en Oriëntatie

In deze fase leren wij elkaar kennen en ontdekken we of we een “klik” hebben. Dit is erg belangrijk omdat onze relatie gebaseerd zal zijn op vertrouwen.

Tijdens dit oriënterend gesprek leg ik u graag uit wat mijn dienstverlening voor u kan toevoegen.

Gedurende dit gesprek krijg ik graag een goed beeld van uw (gewenste) levensstijl en waarden enerzijds en uw risico’s en zorgen anderzijds.

Dit gesprek is voor mijn rekening. Het geeft ons de mogelijkheid om erachter te komen wat u werkelijk wilt, terwijl ik mijn dienstverlening en manier van werken kan uitleggen.  Hierbij geef ik u aan op welke manier ik een waardevolle aanvulling kan zijn in uw leven op gebied van financiën, planning en het realiseren van uw levensdoelen.

Aan het einde van dit gesprek besluiten we of we samen verder gaan.

  • Inventarisatie en Analyse

In deze fase verzamel ik uw gegevens. Denk hierbij aan gegevens met betrekking tot inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden, verzekeringen, contracten, etc.

Al deze gegevens verwerk ik in een cijfermatige “foto van uw financiële positie”.

Deze “foto” geeft u inzicht en overzicht in uw totale financiële situatie.

Ik onderzoek of uw (gewenste) levensstijl realiseerbaar is met de middelen die u tot uw beschikking heeft. De uitkomsten van dit onderzoek vormen het vertrekpunt voor het ontwerp van het financieel plan en mijn aanbevelingen.

Tevens onderzoek ik of uw huidige financiële situatie zowel juridisch, fiscaal als financieel kan worden geoptimaliseerd.

  • Ontwerp en presentatie

In deze fase verbind ik uw doelstellingen uit de eerste fase met de geanalyseerde gegevens uit de tweede fase met elkaar. Ik laat de cijfers aansluiten op uw levensstijl.

Mijn bevindingen en adviezen presenteer en bespreek ik uitgebreid met u. Ik geef u aan of en hoe u uw gewenste levensstijl kunt realiseren.

De gevolgen van mijn adviezen laat ik u interactief zien. Welke financiële gevolgen hebben mijn adviezen en uw keuzes?

Ik geef u aan welke acties er nodig zijn. Samen maken we keuzes die leiden tot een persoonlijk financieel plan. Zo zorgen we ervoor dat u “alles uit het leven kunt halen”.

  • Vermogensplanning

In deze fase bepaal ik met u een effectieve strategie om uw vermogensdoelstellingen uit het financieel plan bereikbaar te maken en hoe uw vermogen dus optimaal kan worden ingezet om uw gewenste levensstijl en doelen te bereiken en te behouden.

  • Uitvoering en Bemiddeling

In deze fase worden de aanbevelingen uit het financieel plan en de vermogensplanning uitgevoerd. Indien de planning aangeeft dat er nieuwe en/of gewijzigde contracten, documenten of financiële producten benodigd zijn, dan kan ik dit voor u verzorgen.

Mocht hiervoor een externe specialist nodig zijn, dan kan ik deze in overleg met u inschakelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan vermogensbeheerders, notarissen, banken, makelaars en accountants.

Ik blijf als regisseur nauw betrokken bij deze fase.

  • Monitoren en managen

Een Financieel Plan geeft inzicht en overzicht. Na het opstellen van dit plan gaat het leven echter gewoon door. U kunt anders tegen zaken aan gaan kijken, uw situatie veranderd, u maakt keuzes. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden op financieel, fiscaal en juridisch vlak.

Uw financiële rust is heel belangrijk voor mij. Ik wil voorkomen dat u door deze veranderingen voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Daarom zorg ik er graag voor dat uw financieel plan actueel blijft.
Dit doe ik door een voortdurende monitoring van de ontwikkelingen en indien nodig bijsturing van uw plan.

Samen zorgen we op deze manier voor inzicht, grip en rust.

Belief! geeft inzicht, grip en rust

Alles draait om de juiste balans. In welke fase van uw leven u zich ook bevindt.